ÚvodTří králové odpoledne ve školní družině

6. ledna se slaví Slavnost zjevení Páně, lidově se svátku říká Tři králové. Tři králové byli mudrci z Východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary.

A tak ve čtvrtek, 6. ledna, si ve všech odděleních připomenuly děti zvyky a tradice tohoto svátku, kterému lidově říkáme Tří králové. Tří králové odpoledne jsme si užili hned po obědě. Přečetli jsme si příběh Tří králů. O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, který je synem Božím a narodil se před více než 2000 lety v Betlémě. Jeho maminka byla Panna Maria a tatínek Josef. Před Ježíšovým narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na Východě sledovali každý den oblohu a když se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na obloze se objevila velká a zářivá hvězda. Mudrcové se chtěli narozenému králi poklonit a přinést mu dary – zlato, myrhu a kadidlo. Vydali se na dalekou cestu. Po přečtení příběhu a po krátké besedě o Třech králích jsme vyráběli koruny a pak si udělali „Tříkrálový pochod“ a zazpívali jsme si k tomu My tři králové …
Nechyběla ani soutěž, kdy jsme si zopakovali to, co jsme se dověděli z příběhu. Řešili jsme i tajenku v křížovce, hledali rozdíly mezi dvěma obrázky a procházeli bludištěm. Potom jsme vyhodnotili a pokračovali v další činnosti.