ÚvodTýden lesů i ve školní družině

Právě dnes byl započat 16. ročník Týdne lesa, jehož tématem je heslo „Zdraví je z lesa“. Kdo pak by nechtěl udělat něco pro své zdraví? Kdo by nechtěl vyrazit do lesa! Kdo by nechtěl pobývat v zeleni, která ovlivňuje náš zdravotní i duševní stav. Týdny lesů slouží jako připomenutí si práce lesníka, kteří obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Již v minulosti se snažili a snaží se i dnes o zachování lesa pro další generace.

Týden lesa v letošním roce 2023 započal dnes 12. 5. a potrvá až do 21. 5. 2023. Proto i u nás všechna oddělení školní družiny dnes vyrazila do lesa či do volné přírody. Již před tímto dnem jsme si o lese povídali, porovnávali jsme lesníka a myslivce, zaměřili jsme se na jejich práci či činnost, ale především na jejich náplň práce a jejich poslání. V dalších dnech jsme se zaměřili na zvířecí obyvatele v lese, ale i na floru lesního biotopu. Právě dnes, v den zahájení Týdne lesů i ve školní družině jsme si vysvětlili, proč je les pro nás tak důležitý, proč jej potřebujeme. Zaměřili jsme se na lesní zvěř, někteří i malovali lesní zvířata. Zvěř jsme poznávali i na obrázcích. Děti z 1. oddělení ke svým namalovaným obrázkům si sehnaly i některé informace, se kterými nás pak seznámily. Děti ze 4. oddělení se dnes vydaly rovnou do lesa, s sebou si nesly kartičky nejznámějších druhů hmyzu v lese a šly na průzkum. Podařilo se jim poznat na živo i některé druhy hmyzu. Děti z 2. oddělení si nejprve povídaly o lese, připomenuly si i 100. výročí vzniku Českomoravské myslivecké jednoty a její význam. Pak jsme se pustili do soutěží. Nejprve jsme zavzpomínali, zda známe nějaká přísloví, rčení či pranostiky o lese. Našli jsme jich deset a hned jsme si je vysvětlili, co znamenají. Zvířata jsme si připomenuli v další části, ale soutěž v trochu jiné podobě. Naším úkolem bylo zjistit, kolik hodin dané zvíře asi spí. K tomu nám pomohlo bludiště. Poslední soutěž byla o něco složitější. Ve dvaceti osmi větách jsme hledali lesní zvířata, ptáky. Tentokrát byla soutěž omezena časem. Pouze jedna skupina dokončila. Po společné kontrole si zapisujeme body. Výsledky soutěžního klání ukončíme až poslední den Týdne lesa.
Děti z 2. oddělení naší družiny se též zapojily do soutěže ČMMJ s názvem „Mé toulky za zvěří“. Zvládli jsme i výtvarnou činnost, a podařilo se nám i složit několik básní s touto tematikou. Nyní již čekáme, zda se dovíme bližší informace o výsledcích soutěže.
Zahájení Týdne lesů je za námi a my v dalších dnech bude pokračovat. Na závěr vše zhodnotíme a vyhlásíme výsledky.

no images were found