ÚvodTýden lesů započal i ve školní družině

Týden lesů se koná pravidelně 2. či 3. květnový týden. V rámci tohoto týdne se snaží lesníci v České republice zvyšovat nejen zájem veřejnosti o les, ale i o lesní hospodaření a o dřevo jako obnovitelnou surovinu. Týdny lesů slouží jako připomenutí práce lesníků, kteří neúnavně obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Lesníci se od jakživa snaží o to, aby les byl zachován pro příští generace. Aby si tato slova zapamatovaly i děti a široká veřejnost, o to se již několik let snaží i děti naší školní družiny. Vždyť pro nás je les druhý domov.

Zahájení celodružinové akce Týden lesů proběh v naší školní družině již minulý týden, kdy někteří z nás se vydali na polodenní výpravu podél Boleveckých rybníků lesní stezkou se Spejblem i Hurvínkem. Zde jsme krom jiného zopakovali stromy, různé živočichy, ale také rostliny. V akci jsme pokračovali i dnes, kdy si v odděleních povídali o lese, floře a fauně. Ve třetím oddělení došlo i na četbu z knihy Lesní majáles – Tonyho Wolfa. Na úvod k nám předstoupil a zároveň se představil ježeček, který patří k obyvatelům lesa. Sděluje nám, že se v knize dočteme o dobrodružstvích, která zvířátka prožívají i ve světě, ve kterém žijeme. Neznají ani násilí ani sobectví a všichni se snaží vzájemně si pomáhat. Jsou šťastní a veselí. Radují se z každého dne jejich krásného života. A takto bychom se měli chovat i my, mezi sebou a k našemu okolí.

Týden lesů byl též zahájen u dětí v 2. oddělení – Veverušáků. Po obědě se scházíme převléknout a jdeme na školní dvorek. Zde máme jíž připravené úkoly pro naše soutěžení. Rozdělujeme se na skupiny, které jsou již známé od počátku školního roku. nepůjde o soutěž jednotlivců, nýbrž o soutěže kolektivní. Jako první jsme obdrželi pracovní list, na němž je 25 vět a v nich je okryto nějaké lesní zvíře. Naším úkolem je najít v co nejkratší době všechna ukrytá zvířata. A to se nám podařilo, zapisujeme body a pokračujeme ve druhé soutěži. V prostoru hřiště je rozmístěno 69 kartiček lesních zvířat, která jsou očíslována a mají u sebe i různá písmena. Formou štafety postupně hledáme písmena a do startovního archu pod daným číslem je vpisujeme. Po nalezení všech písmen, které jsme si zapsali, zjistíme naši tajenku. Ta zní: „LESY JSOU PLÍCEMI NAŠÍ ZEMĚ, KTERÉ ČISTÍ VZDUCH A DODÁVAJÍ NAŠIM LIDEM NOVOU SÍLU“. Úkol splněn, zapsány body a my jdeme pokračovat v další soutěži. Nyní si zahrajeme Bingo lesní zvěře. Formou Kimovy hry četbou posloucháme 29 druhů lesní zvěře, kterou si musíme zapamatovat. Zopakovali jsme ještě jednou a nyní si má každá skupina do archu BINGO zapsat devět libovolných zvířat, které jsme slyšeli. A nyní již hra může začít. Losujeme postupně zvíře za zvířetem a my si označujeme správné názvy. Bingo lze získat pouze v případě, když máme 3 zvířata vedle sebe vodorovně, či svisle anebo v uhlopříčce. Pokud se to někomu podaří, zvolá „BINGO“, označí a my pokračujeme dál. Takto jsme hráli 3x. Pak spočítáme body a pokračujeme v další činnosti.

Dnešní program soutěží byl vyčerpán, máme svačinu, spočítáme body a vyhlašujeme výsledky. A jak to u Veverušáků dopadlo? 1. místo 3. slupina, 2. místo 1. skupina, 3. místo 2. skupina a na 4. místě se umístila 4. skupina. Blahopřejeme a příště budeme pokračovat v dalším soutěžním zápolení.