ÚvodVčely ve školní družině

Pondělní odpoledne v naší školní družině jsme věnovali včeličkám. Význam včel není jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale především v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí. Krom toho zabezpečují 97% opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace. Přínos opylení rostlin je i důležitou součástí našeho potravního řetězce a zachování druhové rozmanitosti rostlin. Kromě zachování potravního řetězce lidí a zvířat, jde i pro udržení biodiverzity ve volné přírodě.

Scházíme se všichni společně ve školní družině 3. oddělení, paní vychovatelky Lucky Heroutové, která s včelami a včelařstvím má velmi bohaté zkušenosti. Vždyť i ona sama vlastní několik úlů a ví, co tato práce všechno obnáší. Velmi časově náročný koníček. Po krátkém úvodu, kdy si vysvětlujeme význam včel pro člověka a přírodu, pokračujeme dál. Vždyť i my něco věděli o včelích produktech. Naše znalosti paní vychovatelka ještě obohatila o další informace. V další části našeho odpoledne se věnujeme obyvatelům úlu. Dozvídáme se, jak se nazývají – dělnice, trubec, matka a co je jejich úkolem. Pokračováním je pak informace o „včelařském roce“, který trvá od ledna do prosince, vlastně celý rok. Zjišťujeme, co všechno, musí s úlem včelař v tomto období absolvovat. Paní vychovatelka nám přinesla i různé ukázky oblečení, náčiní, rámečky s voskem, dýmák, matečníky, ale i nám ukázala různé obrázky. Po této části jsme se mohli zeptat na všechno to, co nás zajímá. Paní vychovatelka nám všem všechno vysvětlila. Vždyť má mnoho zkušeností, které ráda předá dalším. A při tom všem se řekne, vždyť jsou to jenom včely. Ale ta veškerá starost a péče o ně se někdy nedá ani vyčíslit. Jak je tedy patrné, včelařením chovatel přináší užitek nejen sobě, ale především okolní přírodě a všem ostatním lidem i zvířatům. Na závěr jsme si při doprovodu kytary zapívali píseň „Na políčku v jetelíčku“, ale také „Medvědí ukolébavku“. Dnešní odpoledne se nám velmi líbilo a my se dověděli mnoho nových informací o včelách a včelařství vůbec.

no images were found