ÚvodZážitkový okruh Spejbla a Hurvínka

Okruh vede lesy a kolem rybníků na severu Plzně. Připomíná nám dva nejslavnější plzeňské rodáky, loutky Spejbla a Hurvínka, ale i jejich tvůrce Josefa Skupu. Nacházíme se na trase dvou chráněných území – přírodní rezervace Kamenný rybník, přírodní památka Doubí. Další zajímavostí je historická kolomazná pec, arboretum Sofronka. Naučná stezka začíná na hrázi Šídlovského rybníka v Plzni – Bolevci. Trasa je dlouhá něco málo přes pět kilometrů.

Na tuto zajímavost dnes vyrazily děti naší školní družiny, neboť využily možnosti ředitelského volna. Nikdo z nás však netušil, co krásného na nás čeká a co nás během zdejšího pobytu čeká. Trasa nás vede lesní přírodou podél Šídlovského potoka, přírodní rezervací Kamenný rybník, Kolomaznou pecí, přírodní památkou Doubí, Rozkopaným rybníkem. Dále pak pokračuje rybník Vydymáček, arboretum Sofronka, Kamenný rybník, Třemošenský rybník, rybník Nováček až na parkoviště, kde na nás čekal autobus.

Odjíždíme krátce po osmé hodině, dojíždíme na start zážitkového okruhu. Než vyrazíme na cestu, malé poučení o chování v rezervaci, ale i v krásné jarní přírodě, abychom nerušili zdejší faunu. Následuje první svačinka, posilníme se, a bude pokračovat po trase. Po několika metrech nás na Šídlovském rybníce vítá Spejbl a Hurvínek, ukazuje nám trasu naší výpravy a oznamuje, že na každém stanovišti, kterých je devět, má pro nás člobrdíčky připravené i nějaké úkoly, které pro nás nebude problém splnit. Tak všichni společně vycházíme, ha há. My, to dokážeme…

Procházíme stanoviště za stanovištěm, seznamujeme se s informací, kterou pro nás Hurvínek se Spejblem zanechal a k tomu posloucháme organizátorem nahrané informace z aplikace. Dozvídáme se mnoho zajímavostí, ale plníme i různé sportovní úkoly.

  1. Člobrdíci a člobrdinky, běžte k WORKAUT hřišti a zpět.
  2. Člobrdíci, udělejte 10 dřepů
  3. Děťulátka, hoďte šiškou do kmene stromu.
  4. Člobrdíci, udělejte 10x skok po pravé noze a zpět 10x po levé noze.
  5. Děťulátka, vše, co uvidíte kolem cesty, co do lesa nepatří, odneste do koše na odpadky? Najdete ho?
  6. Děťulátka, skákejte snožmo k hlavní cestě a zpět.
  7. Člobrdíci, vidíte mě? Oběhněte mě 5x na jednu stranu a 5x na druhou.
  8. Děťulátka, stůjte co nejdéle na jedné noze a pak na noze druhé.
  9. Děťulátka, udělejte alespoň pět sloních kroků a zpět mravenčí kroky.

Kromě úkolů od Spejbla a Hurvínka, plníme i úkoly přírodovědné, které pro nás připravily paní vychovatelky. Určujeme stromy, rostliny, pozorujeme skokana zeleného a je nám v lese dobře. Při této příležitosti jsme dnes i zahájili Týden lesů. Při plnění dalších úkolů k lesu, budeme pokračovat příští týden v Berouně.

Cesta pomalu ubývá, nám se v hlavičkách hromadí nové a nové informace. Ale výlet do těchto končin stojí opravdu za to. Krásná příroda a dnes i správný odpočinek. Na cestu nám švitoří a zpívají ptáci, kolem nás létají motýlci a my si opravdu volný den užíváme. Pomalu a jistě se dostáváme do cíle. Autobus již na nás čeká, ale my ještě budeme svačit. Po krátkém odpočinku se loučíme s kamarády Spejblem a Hurvínkem a odpovídáme jim jejich slovy. Ha, há. Nasedáme do autobusu s dobrým pocitem toho, že se nám podařilo naplnit heslo našeho školního loga: I já to dokážu. Odpovídáme s čistým svědomím. Ano. I my všichni jsme to dnes dokázali. Ha, há. Sedáme na naše místečka a Spejble, Hurvínku, mějte se tu krásně. My odjíždíme zpět domů a za všechno Vám děkujeme. Máme na co vzpomínat.