ÚvodPtačí hodinka skončila

Ano, Ptačí hodinka skončila i v naší školní družině. Pro nás byla docela úspěšná, neboť jsme mohli na vlastní oči pozorovat a počítat současné naše sousedy – opeřence ptáčky. Všichni jsme si zopakovali to, na co jsme se od října připravovali. Poznat naše nejznámější sousedy z rodu ptáků je důležité. Měli bychom vědět, kdo tu s námi žije.

K Ptačí hodince, ale v jiné podobě, jsme se vrátili ještě i dnes. Nepozorovali jsme naše sousedy, ale podle obrázků jsme si je zopakovali. Odpoledne v družině proběhlo soutěžení v Ptačí hodince. Nejprve jsme si přečetli krásnou pohádku Karla Čapka s názvem Ptačí pohádka. Nikdo tuto pohádku neznal, ale my dnes již víme, o čem si ptáci povídají, co se stalo vrabečkovi z Dejvic, dověděli jsme se i jak je možné, že umějí ptáci létat. Ptačí pohádka je z knihy Devatero pohádek. V jejím obsahu jsme mohli poznat i další druhy ptáčků. Po přečtení se chvíli ještě o pohádce bavíme a pak začneme soutěžit. Nejprve jsme se zamysleli nad tím, v jakých pohádkách krom jiných postav vystupují i ptáci. A byli jsme docela úspěšní, věděli jsme jich dost. Pak se rozdělujeme do 6 skupin a probíhá vědomostní kvízová soutěž. Na 28 obrázcích máme různé druhy ptáků s několika možnostmi, abychom si je mohli určit. Pak si je společně vyhodnotíme a obodujeme. Nejvíce správných odpovědí měla 4. a 6. skupina. Body jsme si spočítali a zapsali. Jdeme na další soutěž. Tou bylo složení veršů na různé druhy ptáků. A tak během 15 minut nám vznikly verše na téma – vrabec, sýkorka koňadra, modřinka, kos a hrdlička. Na verše pěnkavy se však již nedostalo sil. Verše jsme si opět obodovali a body zapsali. Pak již následovalo vyhodnocení celé soutěže. A jak to dopadlo?
1. místo – 6. skupina 38 b.
2. místo – 2. skupina 30 b.
3. místo – 1. skupina 29 b.
4. místo – 4. skupina 23 b.
5. místo – 5. skupina 18 b.
6. místo – 3. skupina 16 b.
Blahopřejeme vítězům, a ještě malou chvíli pokračujeme dál. Děti ze 4. oddělení byly tak nadšené z pozorování a počítání ptáčků, že dál pak pokračovaly samy se svými rodiči. A tak velká pochvala patří: Vaškovi Církvovi, Terezii Horáčkové a Viktorce Csirikové. Jejich výsledky byly dnes již zaslány do Ptačí hodinky. Krom toho si děti v závěru minulého týdne před samotným sčítáním vyrobily dekoraci z ptáčků – 4. oddělení kosi a kroužek dovedných ručiček ptáčky na krmítku jako dekoraci. A tak dnes pro nás skončila Ptačí hodinka.

Veršování k Ptačí hodince

Sýkorka koňadra
Máme doma koňadru,
leze nám na zahradu.
Létá taky na stromy,
dělá velké pohromy.
Z krmítka jí
a kouká po okolí.
2. skupina – Robert, Klára, Kuba, Platon, Van, Adelína

Vrabec
Vrabec, to je malý pán,
skáče si po lese sám.
Když si najde kamarády,
nemá žádné zábrany.
V křovisku se schovávají,
na svět kolem se dívají.
4. skupina – Kuba, Alex, Káša, Eliška, Terka

Náš kos
Náš malý kos,
nikdy nechodí bos.
Botičky si nosívá,
krásný úsměv vždy mívá.
Někdy běhá, někdy letí,
vystraší ho halda dětí.
6. skupina – Kristýna, Vašek, Naty, Kuba, Taras,

Hrdlička
Hrdlička letí nad domovem,
letí zespoda i horem.
Navštíví tam paní,
ta jí dává zrní.
Hrdlička si pochutnává,
zrní má totiž moc ráda.
1. skupina – Viktorka, Roman, Erik, Patrik, Milana, Čestmír

Modřinka
Tahle malá sýkorka,
jmenuje se modřinka.
Její tělo modré je,
proto ji každý miluje.
Kolem nás si poletuje,
vesele si prozpěvuje.
5. skupina – Fanda, Kája, Mariia, Adélka, Honzí

no images were found