ÚvodTýden čtení dětem již po čtrnácté

Oslava literatury a společného čtení začíná 31. května a protáhne se až do 7. června. Po celý týden jsou různě organizovány ve městech i obcích po celé naší republice akce, na kterých se četlo, vyprávělo, tvořilo, zpívalo a hrálo. Jde o tradiční akci, do které je zapojena od počátku i naše školní družina. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.

Letošní čtrnáctý Týden čtení dětem jsme započali v naší školní jídelně již 30. 5. původně našim cílem jako každým rokem měla být Městská hora v Berouně, kde jsme se měli zúčastnit akce, kterou pořádal DDM Beroun s názvem Cesta za pohádkou aneb výlet do říše snů. Počasí nám všechno zhatilo a my zůstali v družině. Lilo jako z konve, a nikdo z nás nechtěl být nemocen. A tak jsme všichni společně v družině a program začal. Na úvod četba z knihy Romany Suché „Veršované divadýlko“. To se stalo motivací našeho odpoledne. Úvodní pohádku O líném zajícovi jsme sehráli s loutkami. Ostatní oddělení si připravila pro nás i své další pohádky. Zahráli jsme si pohádku o Šípkové Růžence, O veliké řepě. Taneční kroužek vyzval ostatní k tanečnímu vystoupení, zazpívali jsme si několik písní za doprovodu kytary paní vychovatelky. Zahájení Týdne čtení dětem byl trochu jiný než v předešlých letech. To nám však nikomu nevadilo, ale odpoledne se nám líbilo.

Hned druhý den, 31. 5., jsme odešli na otevírání studánky, kde jsme v četbě pokračovali. Než jsme studánku odemkli, zarecitovali jsme si verše Josefa Václava Sládka Křišťálová studánka, zazpívali několik písní a pak již víla Viktorka odemkla naši studánku. Té jsme každý z nás popřál samé dobré věci – hodně vody, hodné turisty, neničení jejího okolí a setkání se se zdejšími zvířátky. Po splnění našich úkolů odcházíme zpět ke škole a pokračujeme v další činnosti.

V pondělí 3. 6. nám odjely děti 2. – 4. ročníků do školy v přírodě a ty, které zůstaly žijí programem Týdne čtení dětem. Tentokrát jsme se začetli do knihy Zuzany Csontosové Jakub a kouzelná koloběžka. Jakub bývá často sám. Žije jen s tatínkem, žádné sourozence nemá, kamarády si hledá těžce. Jednoho dne najde starou opuštěnou červenou koloběžku. Vezme si ji domů, opraví ji a světe div se! Koloběžka s ním najde společnou řeč a začnou se dít úžasné věci. Jakub zažije neuvěřitelná dobrodružství. Který kluk se může vydat do Indie, Francie či Anglie a ráno opět snídat s úsměvem doma v kuchyni? To právě zažívá Jakub.

Je úterý, 4. 6. a my pokračujeme v projektu Týden čtení dětem. Opět chvíle s knihou a četba o Jakubovi a koloběžce. Po ukončení četby se rozdělujeme do skupin a proběhne několik soutěží. Naše výsledky si bodujeme a pak vyhlašujeme nejlepší kolektivy. Letošní 14. ročník Týdne čtení dětem je ve školní družině zaměřen na pohádky. A tak první dnešní soutěž je také tak zaměřena. Naším úkolem je zjistit, jak jsme na tom se znalostí pohádek. Soutěž s názvem Pravda nebo lež – Ano – ne. Naším úkolem bylo odpovědět na 19 otázek. Zapisujeme body, říkáme si v závěru správné odpovědi a jdeme na druhou soutěž. Ta se jmenuje „Hádej, kdo jsem?“ ke každé otázce máme šest nápověd a máme zjistit, o jakou pohádkovou postavu jde. Čím méně nápověd poslouží, tím je větší počet bodů. Otázek jsme měli celkem 14. opět bodujeme, body zapisuje. V závěru vyhlašujeme nejlepší skupiny. 1. místo – 3. skupina, 2. místo – 4. skupina, 3. místo – 2. skupina, 4. místo – 1. skupina. Na závěr dnešního odpoledne malá odměna a již se můžeme těšit na další den.

Středa, 5. 6. a jdeme do dalšího dne Týdne čtení dětem. Dnes byl zvláštní den. Naši prvňáčci byli se třídou v knihovně, kde byli pasování na čtenáře. A tak my jsme toho využili v družině. Děti nám sdělily, jaké bylo pasování, a jak se jim to líbilo. Pochlubili se též knihou, kterou po pasování obdržely. A tak dnešní četba nebyla od paní vychovatelky, nýbrž se nám pochlubili naši milí prvňáčci – čtenáři. Jejich kniha od Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Autratové s názvem „Kouzelné brýle“ dětem opravdu sedla. A naše první četba byla opravdu výborná. Po přečtení kapitoly odcházíme ven. Je krásné sluneční počasí a Týden pokračuje v přírodě. Opět čtyři skupiny a jejich soutěžní zápolení. V první soutěži jde o skládání puzzle nejen na rychlost, ale i o poznání pohádky. Čtyři různá puzzle projdou každou skupinou s pohádkou: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, dále Popelka, Šípková Růženka a Koblížek. Druhá část dnešního odpoledne byla opět jiná, ale zajímavá. Naším úkolem bylo k první pohádkové postavě přiřadit druhou. Jde o skok první, rovný do pohádky. Naším úkolem bylo štafetou sesbírat druhé pohádkové postavy a přiřadit je do archu k těm prvním. Celkem jsme přiřazovali 25 postav. Vše se bodovalo a opět výsledky: 1. místo – 3. skupina, 2. místo – 4. skupina, 3. místo – 1. skupina, 4. místo – 2. skupina. A tak skončil třetí den vzájemného zápolení v rámci soutěží Týden čtení dětem.

Ve čtvrtek, 6. 6., opět odpoledne s projektem Týden čtení dětem. Na samém počátku následovalo pokračování v četbě z knihy Jakub a kouzelná koloběžka. Kniha nás natolik oslovila, že se od ní nemůžeme utrhnout. Nelze nic jiného, než v nejlepším opravdu skončit a odcházíme ven. Pokračovat budeme ve skupinovém zápolení s pohádkou. První dnešní soutěž nese název „Louskání oříšků“. Naším úkolem v této soutěži je dát správné jméno pohádkové krásce. Aby nastala nějaké změna, přečetli jsme si 2x otázku a kdo věděl správnou odpověď, běžel k paní vychovatelce za skupinu říci odpověď. Podle rychlosti a správnosti udělujeme body – 5, 4, 3, 2. po splnění 7 otázek jdeme na druhou soutěž, která nese název „Běh se sedmimílovými botami“. Naším úkolem je doplnit správný název pohádky ze tří možností. Přečteme otázku s možnostmi a po chvíli na povel zvedáme kartičky s písmeny A, B, C. Sledujeme správné odpovědi a přidělujeme body jednotlivým skupinám. Po zdolání dvaceti pěti otázek vyhodnocujeme. A jaké byly výsledky? 1. místo – 3. skupina, 2. místo – 1. skupina, 3. místo – 4. skupina a na 4. místě – 2. skupina. Vědomostní klání skončilo a my si jdeme zahrát pohybové hry. Mnoho jsme toho nezvládli, neboť po chvíli začíná pršet a my odcházíme zpět do družiny. Následuje svačina a po ní jsme si ještě zasoutěžili. Hrajeme hru „písmenka“, kde vymýšlíme různé druhy – zvířat, pohádkových postav, měst a obcí. Opět bodujeme a body zapisujeme. Vyhodnocení této hry, kdy si rozšiřujeme slovní zásobu, na závěr vyhlásíme. A výsledky? 1. místo – 4. skupina, 2. místo – 3. skupina, 3. místo – 1. skupina, 4. místo – 2. skupina. A tak dnešní odpoledne Týdne čtení dětem skončilo a zítra následuje poslední den Týdne čtení dětem.

Poslední den Týdne čtení dětem se uskutečnil dnes, 7. 6., po obědě se scházíme v družině, kde začínáme číst další části z knihy Jakub a kouzelná koloběžka. Po četbě jsme si zahráli několik her. Přivítali jsme mezi námi iniciativu Krištofa Butoviče, který nám přinesl krásný Dětský atlas zvířat na různých světadílech. Knihu nám představil, my si ji i prohlédli a snažili se poznat některá zvířata. A nyní již odpočatí i dobře naladění odcházíme opět ven. Pokračujeme v přírodě. Rozdělujeme se na čtyři skupiny a jdeme do dalšího soutěžního souboje. První soutěž nese název „Za zlatou rybkou“, kde jsme měli dát správné jméno pohádkovému zvířeti. Zdá se, že z pohádek toho asi mnoho neznáme, ale ono se to v závěru opět zvedne. V další soutěži s názvem „Jízda na koni Zlatohřívákovi“ přidělujeme jméno pohádkovému muži. Opět 7 otázek a pokračujeme v soutěži „Skok o tyči přes perníkovou chaloupku“. V druhé polovině našeho zápolení o body nás čeká bludiště, kdy ČERVENÁ KARKULKA jde za babičkou. Druhé bludiště je O VLKU A SEDMI KŮZLÁTKÁCH, když se maminka koza vrací zpět domů. V poslední soutěži jsme hledali sedm rozdílů v téměř stejných obrázcích. A našli! A jaké jsou dnes výsledky bodování? 1. místo – 3. skupina, 2. místo – 2. skupina, 3. místo – 1. skupina a 4. místo – 4. skupina. A protože jsme si slíbili, že uděláme finální pořadí po celém Týdnu čtení dětem, zde jsou výsledky. 1. místo – 3. skupina, 2. místo – 4. skupina, 3. místo – 1. skupina a 4. místo – 2. skupina. Na všechny čekala malá odměna. Týden utekl jako voda a my získali mnoho nových informací, a hlavně jsme si zasoutěžili a změřili síly. Takto školní družina ukončila Týden čtení dětem.